House of Presence

Heart Attunement med Monica Tefke

440,00 kr

Heart Attunement

Tid: Tirsdag 05. mars fra 1700 – 1830 (Oppmøte kl 1645)

Sted: Sorgenfrigaten 17. Oslo


En spirituell Heart attunement, er nydelig og kraftfull opplevelse hvor du blant annet vil kunne møte deg selv med et nytt opplevd nærvær – gitt fra ubetinget kjærlighet fra Reiki Master Monica guidet av det universelle – The Divine. Berøringen åpner opp, kan gi deg ny innsikt, du kan få en opplevelse av et nærvær fra noe større enn deg selv, komme nærmere ditt eget selv, din sannhet, din væren samtidig som du kan kjenne deg holdt, beskyttet, mer sentrert, jordet og fylt med kjærlighet.

«Det gjør meg svært ydmyk å få lov til å åpne opp og gi denne gaven videre» Monica

Verden rundt oss gjør at vår beskyttelse kommer for nær oss selv slik at vi ikke får rommet vi trenger for å være hele oss. Noen ganger kjennes det trygt å sette lokk på hjerteenergien vår når verden rundt kan bli for overveldende for oss. Resultatet er ofte at vi begrenser oss selv og energier som ikke en gang er våre kan lagres og omformes til sykdom i systemene våre over tid. Ved å slippe skapte vegger rundt hjerte kan flyten i oss få skape nye mer nærende veier for oss selv. Seremonien kan hjelpe deg nærmere det å møte verden med mer åpenhet fra hjertet og likevel være beskyttet.  

Monica vil lede deg inn i myke hjerteåpnende asanaer og modaliteter før hun guider deg inn i en hjertemeditasjon ledet fra et rent, takknemlig, varmt og kjærlighetsfylt sted. Hun vil sette en kollektiv intensjon gitt gjennom Reikikraften for gruppen, og du vil kjenne deg holdt. Hun vil deretter gi «One on One» en nydelig og Sacred Heart Attunement for så å jorde deg, gi beskyttelse før vi lukker sirkelen. Under meditasjonen vil en og en rolig bli gitt en Reiki Heart attunement – Denne virker chakrabalanserende og hjerteåpnende med Loving Healing Reiki Energy utført med unconditional love hvor din høyere bevissthet vekkes. Tilsammen vil dette forsterke effekten.  «A sacred initiation that aligns and opens your higher levels of consciousness and unlimited healing energy true the heart”.

Denne seremonien vil blant annet ta deg med på en reise inn i ditt eget indre, åpner intuisjonen din og gir deg healing fra og i hjertet. Gjennom meditasjon og seremoni inviteres du til å bringe takknemlighet inn i livet ditt og kjent på hvordan gratitude kan forandre perspektivene dine og øke en ektefølt gledefølelse i deg. En Reiki Heart Attunement kan hjelpe deg i prosessen med å virkelig åpne hjertet.  Slik at ditt unike utrykk skal få lov til å stråle ut.

Monica vil dele egne perspektiver fra hvordan hun selv ser verden, med det å leve og handle fra ubetinget kjærlighet- våge være i hjertet med perspektiver styrt av takknemlighet. Monica lever selv ut fra tanken om at uansett hva en står i, har levd gjennom eller hvilke forutsetninger en har i livet vil en kunne leve rikere, ha større grad av tilfredshet og øke følelsen av å stå stødig i eget liv om en våger stå i sin egen sårbarhet og se seg selv og verden fra et kjærlig ståsted.


Om Monica Tefke:

Monica Tefke som har sine røtter på Jeløy, er grunnleggeren og eieren av Mama Purity. Med en internasjonal profil som yogalærer, har hun en omfattende erfaring med kunnskap innen Vinyasa, Yin, og restorativ yoga, yoga massasje, medisinsk yoga, terapeutisk yoga, Hatha yoga og Ashtanga yoga. Monica har også en fordypning i astrologi som i stor grad vever seg naturlig inn i hennes arbeide.

Utover dette er hun en kvalifisert Breathwork-fasilitator, Reiki Master, og en Priestess innen det divine feminine.

Som en klinisk familieterapeut på masternivå med en bachelorgrad i idrettsvitenskap, har Monica også oppnådd graden lektor. Hun er utdannet emosjonell coach og har har 4 års utdannelse som allmennlærer. Hennes bakgrunn inkluderer dans og dansebevegelsesterapi, samt kroppsterapi. Hennes erfaring fra dansens verden flettes elegant sammen med hennes andre ferdigheter. Men det som virkelig gjør Monica unik er hennes evne til å være en trygg 'Spaceholder' – hun tilbyr varme, ekthet og et nærvær som er sjeldent å finne. Smil og lekenhet kommer naturlig for henne, samtidig som hun besitter en stødig evne til å håndtere det sårbare.

Monica handler alltid med inderlighet fra et åpent og raust hjerte, og har personlig våget seg inn i dybden av sin egen essens. Hun har en lidenskap for å skape varme og nærende relasjoner og fellesskap, og er fast overbevist om at nøkkelen til vår egen medisin finnes inni oss, dersom vi bare tør å lytte og kjenne etter.

You may also like

Recently viewed